QIZBƏS QƏBƏLƏ: QANADLI XƏYALLARIM - FOTO

Baxış Sayı:99

QIZBƏS QƏBƏLƏ: QANADLI XƏYALLARIM - FOTO
QANADLI XƏYALLARIM

Xəyalım dünyanı dolaşır, gəzir,
Nisgilli bir həsrət qəlbimi əzir,
Payızda köç edən durnalar kimi -
Xəyalım özünə isti yer gəzir...

Qəlbimə bir dünya qəmi yükləyib,
Gizlənpaç oynayır, qaçır ha qaçır..
Özüylə məni də hey sürükləyir,
Neçə xatirənin mürgüsü qaçır...

İlişib dolaşıq xatirələrdə,
Xəyal o aylarda, illərdə qalır.
Keçir uşaqlığım keçən yerlərdən,
Evcik oynadığım yerlərə dalır...

Həsrət ürəyimi salıb kəməndə,
Yaşanmış illərdə hələ gözüm var,
Neçə dağ döşündə, neçə çəməndə,
Nə qədər ot basmış ayaq izim var...

Qaçardıq, oynardıq göy çəmənlərdə,
O gülzar çəmənlər bizə dar idi.
O gözəl aylarda, gözəl illərdə,
Nə qayğı var idi, nə qəm var idi...

Xəyalən gəzdiyim o çoldə, düzdə,
Bir də uşaq olub gəzə biləydim.
Ömrümə üz tutub gələn payızda,
Bahar həsrətinə dözə biləydim...

Kədərə əl verir, qəmlə dostlaşır,
Çiskinli payızda, ayazlı qışda.
Neçə dərə keçir neçə dağ aşır -
Qanadlı xəyalım daim uçuşda...

QIZBƏS QƏBƏLƏ: QANADLI XƏYALLARIM - FOTO
QIZBƏS QƏBƏLƏ: QANADLI XƏYALLARIM - FOTO
QIZBƏS QƏBƏLƏ: QANADLI XƏYALLARIM - FOTO
QIZBƏS QƏBƏLƏ: QANADLI XƏYALLARIM - FOTO

Oxşar xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR