Terane CEBİYEVABASKALIN BİR DE YAZARI VAR...

Baxış Sayı:156

Terane CEBİYEVABASKALIN BİR DE YAZARI VAR...

 [email protected]  

Kadim zamanlardan bu günkü günümüze kadar esrarengiz İsmayıllı toprağının Baskal kasabası nadir istedada, kabiliyyete malik- en başlıcası ise insani keyfiyyetleri kendinde cemleştiren insanlar yetirmişdir. Bu keyfiyyetlerle onlar zaman-zaman halkımızın formalaşan medeniyyetinin, ahlakı deyerlerinin korunub saklanmasında misilsiz hizmetler nümayiş etdirmişler.

 Baskal kasabasnın İsmayıllı rayonunun kasabasi olduğunu belke de yazmağa ihtiyac yoktur. Çünki dünyanın en füsunkar guşesi olan Baskal ilk növbede ecazkar güzelliyi, tabieti-elelhüsus, kız-gelinlerimizin, ana-bacılarımızın namus tecessümü olan "kalağayısı ve kanovuz" yorğan üzü ile tanınıb, mehşurlaşmıştır. Baskal hem de ülkemize çoklu kiymetli insanlar bahş etmiştir. Onlardan halk yazıçısı Ebülhasan Alekperzade, Azerbaycanda aerokosmik tadkikatların ve kosmik tabietşünaslığın bünövresini yaradan, görkemli ictimai-xadim, Azerbaycan Respublikasının ilk dövlet katibi Tofik İsmayılov, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasının mühbir üzvleri Maksud ve Mais Cavadovlar, Bala İsgenderov, İtaliyanın Milli Kahramanı "Harribaldi ulduzu"na layik görülmüş Memmed Bağırov, şair Davud Aslan, millet vekili, bestci Novruz Aslan, ağsakkalımız, hamımızın sevimlisi Miryaver Hüseynov gibi, Daşdemir gibi istedadlı ve görkemli şahıslar bahş etmiştir. Hemçinin, çoklu alimler, doktorlar, öyretmenler, hükuk-mühafize orkanları işçileri, söz-sanat adamları Baskalın şöhretini bütün dünyaya beyan etmişler. 
Terane CEBİYEVABASKALIN BİR DE YAZARI VAR...

       Bu yazımda men sizinle jurnalistika gibi ağır ve şerefli bir peşede misilsiz hizmetleri ile iz koyan, deyerli ve düşündürücü yazıları ile okucularının daim marak dairesinde olan, sanatının mesuliyyetini derinden derk eden, yorulmadan çalışan aynı zamanda İsmayıllı ve ismayıllıların hörmetini ucalara kaldıran neheng bir kalem ehlinden, hamımızın sevimlisi, dostumuz Daşdemir Ajder oğlu Tağıyev hakkında düşüncelerimi sizlerle bölüşmek istiyorum. Daşdemir Tağıyev Baskal kasabasında dünyaya gelib.  Orta okulu ela kiymetlerle bitirmiş, Daşdemir bu kasabadan pervazlanarak Bakıya gelmiş. 1992-ci yılında Azerbaycan Devlet Universitetinin jurnalistika fakultesini bitirmiştir. Halen orta okul yıllarından başlayarak yerli rayon gazetesinde ara sıra yazıları görünmeye başladı. Universiteti bitirdikden sonra "Adalet" gazetesinden mesul katib, "Elin sözü" gazetesinin baş redaktoru vezifelerinde çalışdı. Azerbaycan metbuatında fealiyyet gösteren 150-den çok gazet ve dergilere kendi hayır-duasını vererek onların işık üzü görmesinde yakından yardım gösterdi. Onlarla kitabın redaktorluğunu etdi. Aynı zamanda hemin kitablarda oçerkləri de derc olundu. 

Daşdemir Ajderoğlu imzasıyla o, artık 35 ile yakındır ki, tanınıyor ve imzasına hörmət besleniyor. Daşdemir Ajderoğlu jurnalistikaya gelişini böyle hatırlıyor: "1977-ci yılın evvelleriydi. İsmayıllı rayonundakı " Zahmetkeş" gazetiyle ara-sıra elakeler saklıyor, okulumuzda geçirilen tedbirlerden, doğulduğum Baskal kasabasında baş veren yeniliklerden cızma-karalarımı çap etdirirdim.  Okuldakı arkadaşlarım mene hasedle bakıyor, bazıları da gözü götürmemezlikten bu yazıları babamın yazdığını söylüyordular. Maksatları bu idi ki, hövseleden çıkarak onlarla yersiz mübahise edim, men ise tabii ki, bunu heç bir zaman etmezdim. Öyretmenlerim de öyrencilerinin uğurlarına sevinir, menim kalem sevinclerime şerik oluyordular".
Terane CEBİYEVABASKALIN BİR DE YAZARI VAR...

    Nezeri dikkatinize çatdırmak istiyorum ki, o dövrün metbuatında çap olunmak her eline kalem alıb makale yazana kismet olmuyordu. İhtisaslı jurnalistler vardı ki, metbuat sayfalarına yakın düşe bilmiyordu. Daşdemir Ajderoğlu da böylece, bu çetin ve şerefli peşeni seçerek yüreginde cocukluk yıllarından kök salan arzusunu reallaştırdı. O, jurnalistikaya ilk addımlarını attığı günden yazılarında taleyüklü meselelerin, problemlerin halli, mövcut çetinliklerin aradan kaldırılması işini gündeme getirdi. Sanetine sonsuz mahebbetle vurğun olan Daşdemir Ajderoğlu kutsal peşe gibi sayılan jurnalistikanın son devrlerde nüfusdan salanlara, tesadüfi bu sanete gelenlere karşı barışmaz mevkide dayanmış, mühtelif sepkide sert yazılarla metbuatda onları ifşa etmişdir. O, prinsipial jurnalist mevkeyile bu devre gibi dokunduğu mevzularda cemiyyetimizde tezahür eden mühtelif anormal halların aradan kaldırılmasına nail olmuştur. Daşdemir her birimizin kayğısını çekir, kimin bir uğuru olsa, ona derhal seviniyor ve onun hakkında geniş makala hazırlıyor, onu her yerde tanıtdırıyor. El arasında böyle bir ifade var: filankesin yüzünde Allah nuru var, deyerler. Bu ifadeni o kesler hakkında söylerler ki, hemin insanlar ömür boyu hayırlı işler görsün. Çöhresinde hayırlı amelleri tecessüm etmiş Daşdemir de böyle insanlardandır. 

 Daşdemir en sevdiyi peşesi hakkında böyle fikirdedir: "Jurnalist emeyi göze görünen ve aynı zamanda görünmeyen emektir. Onun görünüşü gibi, sevinci de anidir. Bu anilikten hilas olmak için gazete sayfalarında ardıcıl imzan olmalıdır. Kendini de, başkalarını da rahatsız eden ictimai-siyasi problemlere dokunmalısın. Okucu masal, bedii eser okumaktan yorulub, usanıb artık. Onlar hiss ediyor ki, onların hiç birisi bu ve başka problemleri hell etmek iktidarında deyildir. Hayatta mevcut problemleri yalnız jurnalistika hell ede biler. Jurnalist olmak şereftir, şereflidir. Başka-başka obyektlerde oluyorsan, büyük şahsiyyetlerle görüşüyorsun, onların yüreginin sesini, düşünen beyninin çizgilerini beyaz varaga göçürürsün, ya da kameranın yaddaş"ına alırsın. Hazırladığın materiallar geniş okucu kütlesi terefinden sevilende farehlenirsin, uçmağa kanat arıyorsun". 

Doğrudan da, Daşdemir Ajderoğlu düşündürmek vasitesi olan kaserli silahı - yani kalemi ile geniş okucu kütlesini rahatsız eden maseleleri kabarık ve genel olarak tesir ede bilecek seviyyeye kaldırıyor. Bununla da esas dikkati zeruri olan meselelerin halline yönelte biliyor. O aynı zamanda iki kitab müellifidir. Bu çetin ve çerefli yolda kalem dostuma, hemkarıma uğurlar, her daim başarılar, geniş okucu kütlesi ve kaleminin daim keserli olmasını diliyorum. Kelemin daim yazar olsun, deyerli dostum, kardaşım Daşdemir!   
TERANE CEBİYEVA
Yazar-publisist
Bakı-AZERBAYCAN 

Oxşar xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR