Yerevanda Birka + Bakıda + Probka = Stavrapolda Vodka...

Baxış Sayı:4 161

Yerevanda Birka + Bakıda + Probka = Stavrapolda                                     Vodka...Görəsən 44 günlük proqnozu necə deyəcəklər? – İmkan yox, texnika yox!
E e Tumas müəllim sənin heç nədən xəbərin yoxdur ki, deməsələr mən hardan bilim? Nə yaxşı səfərbərlik məsələsindən hamıdan tez xəbər tutub gəlmisən mənim yanıma.
Eh onu bilməyə nə varki? Mən sənin yanına “çerez” Balayan küçəsindən gəlirdim. Cavan uşaqlar böyük həyəcanla qaçırdılar. Soruşdum: Dedilər bizi cəbhəyə aparmaq istəyirlər biz isə aradan çıxırıq. Elə ki, gəlib döndüm Anayan küçəsində gördüm ki, “voenkomatın” qabağında ağsaqqalların hamsını ora düzüblər. Orda mənim direktoruma rast gəldim. Dedim: Ara, Yerevanda qoca, xəstə qalmayıb hamısı burdadır. Nə olub ki, soruşdun? Dedi: müəllim çağırıblar bura bizi birkalamağa! Soruşdum o nə olan şeydi. Ara, əvəllər kolxoz var idi hə? Hə orada ferma müdiri inəkləri, eşşəkləri, camışları, donuzları bir sözlə heyvanların qulaqlarına birka vururdular. O ağsaqqalları da buraya çağırıblar ki, qulaqlarına birka vursunlar. Deyirlər cavanlar qaçır Fransaya. Qocalar qaçmasın deyə inventar nömrəsi ilə tapıb cəbhəyə yollasınlar. Ara, kolxoz dedin yadıma rəhmətlik Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyevin dedikləri yadıma düşdü.
“Mən demişəm onun bilik və savadı yoxdur, kiçik bir kolxoza rəhbərlik edə bilməz!” Direktor deyir: Ah, necə düzgün deyib Allah atasına rəhmət eləsin. Eşitmişəm ki, onların “voenkomatının” qabağında misli görünməyən bir probka var. Hamı ora axışır dava edirlər ki, bizi cəbhəyə aparın. Onların prezidentinə əhsən!
Bax, prezident belə olar! Görürsən? Yerevanda Birkadır- Bakıda Probka!
Paşinyan dəhşət əsəbləşdi sifət oldu xamelyon. Sifət rəngdən rəngə düşüb dəyişir. Kimya müəllimi bunu belə görəndə dedi: Hər nə zibildisə öz zibilimizdi. Bədbəxtdir, cibindən 2 ədəd validol çıxarıb verdi sifət həyasız açıq-qırmızı rəng aldı və “totmoz” elədi. Həmin rəngi ən çox sovet vaxtı K.Marks demişkən: Proletariat meşəsindən gəlmiş ağaclardan hazırlanmış 5-lik taxtadan kəndlərdə döşəmə üçün istifadə olunurdu. Bu rəngin adı həyasız açıq, qırmızı akril və bu rəngdə döşəməni rəngləyirdilər.
Tumas müəllim çox fikirləşdi və dedi: Mənim direktorum yalnız Azərbaycanda olan real vəziyyəti demişdir. Ancaq Nikol direktorumun sözlərini heç cürə həzm edə bilmirdi, sancıdan eşələnirdi. Oturduğu yerin havası da dəyişilmişdi. Paşinyan iki qatil əlini qarnına qoyub ay öldüm, vay öldüm, ay qarnım, vay qarnım deyib xor xor xoruldadı: Öl, ölməlisən, şandğa! Kimyagər müəllim görür ki, həyatının və mini kreslosunun son akkordlarıdır. Deyir əşi cəhənnəm olsun, matacan mənə 1 stəkan kofe, 1 stəkan su, 2 ədəd qaşıq 1 böyük 1 balaca gətir, sonra qapıdan keçən yerdən apteçka var onu da gətir. Mata gətirir müəllim deyir: O deyil Anahidi çağır gəlsin. O da apteçkanı tapa bilmir və deyir: sol tərəfdə biri var idi. Müəllim özü məcbur olub kağıza işarə qoyub deyir: Get bax üstündə + belə işarə varsa gətir. Müəllim o nə deməkdir? Yəni donuz faşist. Müəllim kofedən vura-vura Paşinyandan soruşur: Ara, sən özün baytar olmalıydın de görüm sənə hansı dərmanı verim? Ara karsan, Anahid gör buna nə olub? Anahid, orasını burasını əlləşdirir cavab gəlmir. Birdə qulağının dibində qışqırır sonra xor xor edir, Paşinyan tərpənir. Müəllim deyir: Çox güman ki, dili tutulub özü də H-1 H-1 virusuna tutulur özü də donuz qripinə meyillidir. Qulağı tutulubsa demək dili də tutulub olub lal, oldu lal-kar. Müəllim fikirləşir mən neyləmişəm? 1 stəkan su verdim- olsun bu H2O birdəki xamelyon olanda 2 ədəd volidol vermişdim. Görən nə oldu? Bəs niyə belə lal-kar olsun? Hə tapdım! Mənim direktorumun Azərbaycan haqqında dedikləri həqiqətlər çox ciddi təsir edib. Deməli həm sancılanıb və birbaşa komaya düşüb. Tumas deyir: Onda özüm dərman hazırlamalıyam. Anahid, faşist apteçkasını mənə ver özün diqqətlə qulaq as. Suyumuz var. 1 ədəd də “ameklanid” qarışdır. 1 xörək qaşığına 3 qram gündə 2 dəfə (heyvanlar üçün) istifadə olunur. Müəllim gedib 1 kruq fırlanır nahardan sonra gəlir gözlərinə inanmır.
Paşinyan Oturduğu Yerdə Qalıb Qarnının Şişi Yatıb, Oturduğu Yerdə Batıb, Danışır Və Eşidir. Anahidcan mən axı Paşinyan çağırıram nə cavab verir nə də xor xor edir. Pəncərələri aç, get yenə orasını burasını əlləşdir gör nə var nə yox. Müəllim altında 2 validol var idi, robot kimi danışdı: mə nim fa mil yam Pa nos yan dır!
Tumas müəllim sizə Nikol da mən də təşəkkür edirik! Sizin dərmanlarınız sayəsində qarnı açıldı sancısı çəkildi və danışdı. Müalicənin 90% təsiri oldu. Müəllim təəccübləndi. Axı 100% olmalıydı. Deməli biraz heyvanın beynində qalıqlar qalıb. Familiyasını robot kimi tələffüs edir. Köhnə familiyanı təmiz unudub. Yeni familiyası da düşdüyü real vəziyyətlə əlaqədardır. Demək olar ki, yeni familiyasında hərflərin sayı eynidir. Yanları yerində qalır şini nos əvəz edir özünün də çox xoşuna gəldiyi üçün tez tez xor xor edir. Elə Özündən soruşanda deyir: mənim familiyam lap Makronun mənə verdiyi Fransız ətridir. Mənim familiyam Panosyandır. Özünə yaman ləzzət edir.Panosyan yeni adın mübarək!
Adının dəyişilməsi Fransa Səhiyyə Nazirliyində müzakirə olunur və mübahisələr yaranır, vəziyyət onlara tam açıqlamasıyla bildirilir və hansı dərmandan istifadə olunduğu haqda məlumatlandırılır. Qərara gəlirlər ki, MİNSK qrupu ilə birlikdə rəy verilməli və dərmanın adı təyin olunmalıdır. Həmin nümayəndələrə məlumat verilib Panosyan adının hərif sayı eynidir yanlar da yerindədir. Bu zaman MİNSK qrupunun nümayəndəsi tez dillənir. Adlarda nos la- şinin yeri dəyişir. Nos bizim sözdür. Paşikin də burnu yaxşı işləyir eybi yoxdur, etiraz etmirəm. Şin məsələsi isə o da altda olur bunlara yaraşır. Qaldı ki, PA- lara Paşik isə elə başa düşür ki, PUA dedilər tez yerindən tullanıb iylənə-iylənə başını tutur həyəcandan dili açılır qışqırır ara ,qoymayın “musurman” gəlir, sonra donuz Paşinyan heyvanlardan tülkünü köməyə çağırır deyir: tülkü lələ de görüm mən nə edim? Tülkü isə deyir: Get yalvar həddindən çox etdiyin əməllər üçün üzr istə, etiraf et və de, mən ağır xəstəliklər keçirmişəm, komaya düşmüşəm hal-hazırda da xəstəyəm. Sizə mən lazım deyiləm mənim adım Panosyandır sizin axtardığınız Paşinyandır. Beləliklə komissiya qərara gəlir ki, donuz Paşinyanın üzərində aparılan təcrübə özünü doğrultduğu üçün və dərmanı icad edən Tumas müəllimin hüquqlarını həmçinin Panosyan adında sözün kökünü – “panos” və sonunda yan – yanları nəzərə alıb, dərmana xüsusi ad verilsin: Dərmana bu ad verildi “TUMANYAN” çünki gələcəkdə Panosyanın Tumanyana çox ehtiyacı var.
Anahidcan yadında saxla dərman 100% yox 150% təsir göstəribki Paşinyan dönüb olub Panosyan, bil ki, qabaqcadan ad gəlir daldan isə familiya bax belə. Qabağı Nikol dalı isə Panosyandır...
Hamlet Tofiqoğlu

ARDI VAR...

Oxşar xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR